Ecrittératures

6 janvier 2019

Les origines de notre destin

Filed under: ARTICLES,CHRONIQUES à CONTRE-CHANT,GENOCIDE ARMENIEN — denisdonikian @ 8:04

Van_Defenders

Defense de Van

*

Interrogé par le journal Le Monde en date du 6-7 janvier 2019, Raphaël Glucksmann déclare qu’ « il ne faut pas laisser ses origines devenir un destin ». Voilà bien une phrase qui sonne juste dans la mesure où chacun doit être le créateur de sa biographie plutôt qu’à être la créature de l’histoire. De fait, c’est toujours l’histoire qui vous crée en quelque sorte. C’est l’histoire qui vous conduit à être vous-même. Les entretiens que Le Monde a mis en place autour d’une personnalité qui aurait produit sa propre naissance spirituelle, en l’occurrence son éveil à la politique à partir d’un moment décisif, montre qu’avec Raphaël Gluskmann ce moment fut la lecture des articles de Patrick de Saint-Exupéry dans le Figaro, en 1998, sur la responsabilité de la France, dotée alors d’un gouvernement de gauche, dans le génocide rwandais. On ne pouvait attendre moins qu’un choc émotionnel très fort dû à une trahison idéologique de la part de son propre pays. Dès lors, cette émotion va se traduire en destin, Raphaël Gluksmann cherchant à promouvoir une démocratie propre, par exemple en devenant le conseiller du président géorgien Mikheil Saakachvili. Et aujourd’hui en créant un nouveau mouvement, Place Publique.

Rapportée aux Arméniens, la phrase de Gluksmann revient à dire qu’il ne faut pas que leurs origines orientent leur vie mais que la liberté individuelle commande à chacun de s’en émanciper pour s’orienter dans une direction qu’il peut estimer utile pour l’humanité et juste envers les nécessités de la vie. De fait, il s’agit d’ajouter de la vie à la vie plutôt que de participer de près ou de loin à la catastrophe à laquelle l’humanité semble vouée.

Je ne sais si tous les Arméniens qui se battent pour la cause de la reconnaissance ont eu un genre d’émotion dans leur enfance, qui aurait définitivement orienté leur vie vers ce combat. Ce n’est pas certain. Mais il a suffi que quelques-uns parmi eux l’aient ressenti pour que leur vocation leur donne la force d’entraîner derrière eux ceux qui n’auraient pas bénéficié de ce choc. Peu importe dans le fond. Le combat pour la reconnaissance prend différents chemins. Et tous sont aussi bons les uns que les autres.

Pour l’anecdote, et pardon si je me répète, chez moi ce fut le départ pour l’Arménie de mon ami d’enfance Gollo, en 1947. J’étais dans les bras de ma mère, sur le quai de la Joliette, et Gollo était dans ce grand bateau blanc, le Rossia. Je pleurais toutes mes larmes et je pleure encore aujourd’hui. Probable que mon destin se nouait là à mon insu puisque des années plus tard je devais me rendre en Arménie pour étudier. C’était en 1969.

En réalité, le tragique de l’histoire qui s’est abattu sur les Arméniens débordant de tous côtés et les submergeant quoi qu’ils fassent pour s’en divertir les aura obligés à faire de leurs origines un destin. Ce sont ces origines de sueur et de sang qui auront dans le fond présidé aux choix essentiels au-delà des choix existentiels. Les Arméniens ne pouvant faire autrement que de désigner de leurs cris, de leurs souffrances, de leur manque le criminel turc qui persiste à vouloir clore le chapitre du génocide. Les Arméniens en ont fait un devoir qui au crime contre l’humanité doit répondre par un cri d’humanité. Au crime qui consistait à dénier toute humanité aux Arméniens, les Arméniens répondent par la nécessité de reconnaître qu’ils sont des êtres humains à part entière.

Dans ce sens, le destin des Arméniens est d’autant plus tragique qu’ils sont tenus de se battre pour ça alors qu’ils n’ont jamais souhaité d’autre de que vivre normalement. Certes, ils vivent normalement, mais ils vivent avec un trou en eux qui est le trou de la perte. C’est ainsi qu’échoit à chaque peuple sur terre le devoir de faire avancer l’humanité vers la lumière. Celui des Arméniens est de contribuer à la paix universelle par la dénonciation obsessionnelle du déni turc.

Denis Donikian

Publicités

16 décembre 2018

ԵՍ ՄԵՌԱԾ ԳՐՈՂ ԵՄ

Filed under: ARTICLES — denisdonikian @ 11:01

 

tumblr_o34gwfs8yk1tgrkdyo1_250

Չեք կարողանում կուլ տալ ձեր անհետացումը։ Հանկարծ ինքներդ ձեզ հաշիվ եք տալիս, որ ձեր շուրջը մի տեսակ դավեր են նյութվել,որպեսզի այլևս չգոյատևեք։ Խլաձայն մի սադրանք՝ կազմակերպված ձերիսկ համայնքի կողմից։ Դեռևս ողջ եք, բայց, ահա, մասնակցում եք ձեր բնաջնջմանը, նույնքան խորհրդանշական, որքան օբյեկտիվորեն իրականացած։ Այսպես, կանհետացնեն ձեր անունը, նախքան դուք մեռած կլինեք  ։ Այն դեպքում, երբ դեռ ապրում եք աշխարհում, բարձր գոռում եք, որ այստեղ եք,ձեզ դագաղիմեջ են փակել ու զնդան նետել՝ անարգանքի սյունին են գամել։ Փաստորեն,դուք ապրում եք,բայց համառորեն աշխատում են սպանել ձեր գոյությունը,նույնիսկ մահացու փոքր հարվածներ հասցնելով։Որպես Դընի Դոնիկյանի՝ Հայաստանի և հայերի մասին   մասին գրքեր գրողի, ուզում են ինձ մեռած տեսնել։ Այսպիսով, ահա ինչպես եմ հաստատելու ասածս հաստատում եմ ասածս։

Նախ, ամեն ինչ սկսվեց քաղցրադառն հեգնանքի նուրբ շեղբի նման։ Խորամանկորեն կազմված մի հոդվածում խոսում են ահա ձեր մասին՝ «անտեղի իրար անցնողը» մականունը կպցնելով։ Չարություն չենք տեսնում սրա մեջ, կասեք ինձ։ Մինչդեռ մեկին որակել որպես անտեղի իրար անցնողի, նշանակում է նրան անընդհատ տեղից վեր թռչողի տեղ դնել, որը կարող է փոխել իրավիճակն այն դեպքում, երբ դա չի վերաբերում իրեն։ Դընի Դոնիկյանի սուր քննադատությւոնները Քոչարյանի և Սարգսյանի վարչակարգերի դեմ, որ խստագույնս ձևով էին հանդես գալիս Հայաստանում, հավանաբար երկար ժամանակ փքաբլիթների տեղ են ընդունվել։ Բայց ահա, թավշյա հեղափոխությունը նրան, ի վերջո, իրավացի կհամարի։ «Անտեղի իրար անցնողն», ուրեմն, լոկ խոսքեր բարբաջող մտավորականների կողմից չի եղել, այնպես, որ նրա վրա այս փոքր կեղտը շպրտեին։ Նրա սեփական խոսքերը հիմնված են եղել գործողությունների վրա, և իր գործողությունների տեսակները միավորվել են հեղափոխություն կատարող քայլողների գործողություններին, մինչև դեմոկրատական վարչակարգերի խայտառակ կեղծիքը տապալելուն հասնել։

Այս փոքր հեգնական հպանցումից հետո տուրուդմբոց սկսեց։ Դուք հրատարակել եք երկու գիրք․ «L’Arménie à cœur et à cri » և «  «Աղբաստան, վեպ հարցականներով»

։ Երբ գրական սալոն ենք կազմակերպում հայկական հրատարակությունների շուրջ, երկու ոտքով ցատկում են ձեր գրքերի վրա։ Իզուր չենք խոսելու անտեղի իրար անցնողի մասին։ Ուրեմն, խոսքեր արտաբերող մտավորականը, որ սալոնում է հայտնվում՝ հայկական լույս տեսած գրքերով, ձեզ ծուղակն է գցում։ Դուք այլևս գոյություն չունեք։ Ձեզ դագաղում են պառկեցրել, նետել են զնդան, անարգանքի սյունին են գամել․ «Բայց սպասեք, երկու գիրք է վերջերս լույս տեսել, արժանի՝ անդրադարձ կատարելու դրանց, այդպես չէ՞։ Մի՞թե ձվի միջից մազ պետք է փնտրել, թե՞ գլխատել այդտեղ դուրս պրծած գլուխը»։ Ոչ մեկը՝ վրդովվելու համար։ Ուրեմն, վրդովմունքը նախասկիզբն է մտավոր քայքայման, բարոյական կաթվածահարության, գիտակցության ախտաբանության համար։ Ուրեմն, այսպիսով, որքան գրական սալոնի տերը՝ գլուխներ հատողը, այնքան էլ նրա դավակիցները, որ նույնիսկ ամոթի զգացում չունեն նրան մահվան դատապարտելով, գրողին կպցնում են խանգարող մարդու պիտակ, որպիսին է Դընի Դոնիկյանը՝ ոչնչության մատնված մարդը։

Հաջորդ փոքր դառնությունը, որ արդեն ներկայացրել եմ գատագովների հանգամանքների և բնաջնջումների առիթով, դեմքիս շպրտվեց, երբ կարդացի հայ գրականության վերաբերյալ ներկայացված մի մենախոսություն։ Հարվածն այնքան ակնառում էր, որ գործնական էր դարձնում անհետացման մի եղանակ՝ նույնքան սրաթափանց, որքան կոպիտ։ Սրիկայի աշխատանք, իրականության վրա կեղտ շպրտող։ Այս նյութի մեջ ներկայացված էին այն հեղինակները, որոնցից պետք է հատվածաբար մեջբերումներ կատարեին։ Իսկ այդ հեղինակներին այնձամբ ես էի թարգմանել․ Թումանյան, Մարինե Պետրոսյան, Վիոլետ Գրիգորյան, Պարույր Սևակ․․․։ Անհնար էր անցնել այս ամենի կողքով, առանց գոնե մեկն իմ թարգմանություներից չհիշատակելով։ Տեքստը նույնիսկ այնպես է արտացոլված, որ մեջբերումներ են կատարում իմ սեփական խոսքերից, առանց հիշատակելու գոնե անունս։ Այսպիսով, երբ հանցանքը նույնքան բացահայտ էր, որքան մերժումը, այստեղ նույնպես ինձ դագաղի մեջ էին դրել, զնդան նետել, անարգանքի սյունին գամել։ Չխոսելով այն փաստի մասին, որ շրջագծերի շրջապույտների շուրջ հայականության մասին առանց շրջանցումի գրված քսան գրքերի մասին, գրաքննադատության կախարդը հասնում է իր նպատակին՝ մոռացության տալով իմ գոյությունը որպես գրողի՝ սեփական գործերս դագաղ իջեցնելով և սեփական անձս զնդան նետելով։

Վերջին հարվածը վրա հասավ մի քանի օր առաջ՝ հայկական գրքի սալոնի հայտագրի առիթով։ Եվ, որպես չարության գագաթնակետ, ահա, ուղարկում են ինձ ընտրված մարդկանց, սեղանի ետևում կանգնողների, որ գիրք են վաճառելու, ինչպես բաստուրմա վաճառողների մի ցուցակ։ Միմիայն ցեղասպանական գրչակներ, համաձայնության վրա հիմնված գունաթափ թղթեր խզբզողներ, որ ոչ մի կապ չունեն հայկական հարցի հետ, ուրիշ ոչինչ, բարի այն, որ արտահայտի էշ տարուբերողների էշություն։ Իսկ ես, ահա, կույրի նման, ում եղբայրները հանել են աչքերը, փնտրում եմ սեփական անունս ընտրյալների սև տախտակին։ Ուզում եմ ասել, չհավատացի աչքերիս, բայց փաստորեն մի քանի տարի շարունակ անազնիվ էին վարվել հետս, աչք չունեի այլևս։ Սևացնելու գնով ինձ, նրանք մթագնել էին աչքերս, և այդքանից հետո ոչ մի գնով չէի գտնում գրողի անունս մյուս գրողների անունների մեջ։ Նրանք նույնպես ինձ զնդան էին նետել, անարգանքի սյունին գամել, դագաղի մեջ զետեղել։ Այսպես են մեզ սպանում։ Դա նշանակում է, ովքեր մազապուրծ էին եղել ցեղասպանությունից, իրագործելու էին իրար նկատմամբ ցեղասպանություն։ Այո, քանզի մի գրողի սպանություն, գուցե վերջինի, հոգևարքի մեջ գտնվող մի համայնքի միջավայրում, մի տեսակ ինքնասպանության ավարտն է։ Ծրագրելով իրենց ամենախենթ ու ամենաիրական գրողների անհետացումը, հայերը մի՞թե չեն նպաստում նրանց սեփական անհետացման արագընցին։

Ու նաև այստեղ չեմ խոսում այնպիսի համայնքի ռադիոյի մասին, որ խուսափում է տարիներ շարունակ հրավիրել ինձ։ Նավթալինով պատելու համա՞ր ինձ։ Ոչ, շնորհակալ եմ։ Ոչ էլ այն հրատարակիչների մասին, որ սպանում են ձեզ՝ գրոշներ վճարելով կամ մերժելով թարգմանչի հետ պայմանագիր կնքելու պատիվը։ Ոչ էլ հայկական հին իրեր վաճառող կազմակերպիչների մասին, ովքեր ձեր գրքերը տեղավորում են լոխումի կամ բաստուրմայի կողքին։

Այսպես է ընթանում մեր մշակույթը․․․։

Եվ ահա, մեռած եմ ես խորհրդանշական մահով։ Մնում է միայն, որ մարմինս միշտ շարժման մեջ լինի։ Ապրում է։ Լողում է երկու ջրերի արանքում․ հիվանդ ու քինախնդիր մի համայնքի տիղմերի և՝ մի քանի պայծառ կամ այլ լուսավոր ու մեծահոգի հայերի միջև։

Քանզի պատկերը անարդարացի կլիներ, եթե այստեղ կանգ առնեինք՝ սև հաշվեկշիռ ներկայացնելով նախանձախնդրության, ատելության ու վտարման վրա հիմնված մեր սեփական միտումներով։

Իրականում Դընի Դոնիկյանը մենակ չէ։ Շրջապատված՝ յուրայինների խանդաղատանքով, որ խթանում են նրան գրածները, նա տրոփում է, գրում է, չնայած դա կարող է լինել իր թունելի խորքում ամփոփված, որտեղ հայի հիմարությունը չի կարող նրան հասնել ու դիպչել։

Փառք ու պատիվ նրանց, ովքեց ի վիճակի են պատվով ընդունել գրվածքները, որովհետև կյանք են տալիս նրանց արժանիքներին։

Շնորհիվ այդ «happy few»-երի, կարող եմ ասել, չեմ թուլանում։ Ծառայություն ջնջողները ձեռք չեն բերի իմ կաշին։ Եվ այն քիչ ժամանակը, որ մնում է ինձ ապրելու, նպաստում է գիտակցության հարստացմանը, որ հայերն ունեն ճակատագրի բերումով։ Այո, գառնուկներս։ Միայն այսքանը։

Երբ գրում եմ, մտածում եմ իմ անվերապահումների մասին, որ ինձ կաշվից դուրս կբերեն, որպեսզի հայկական հոգու մեջ շարունակեմ ձվի միջից մազ փնտրել։ Այս անխախտելիների շարքում են․ Ալեն Բ․, Դոնիկ Շ․, Անդրանիկ Տ․, Ծովինար Մ․, Քրիս Ու․, Մանուկ և Աղավնի Փ․, Քլեր Գ․, Սեդա Մ․, Տատիանա Ի․, Քրստին Ս․,Մոնիկ և Միշել Գ․, Միքայել և Քրիստին Փ․, Վարվարա Բ․․․ և նույնքան անանուն մարդիկ, որ կարդում են շարունակ իմ գրքերը։ Ի միջի այլոց, որոշ աննավորություններ չեն գոհանում միայն ինձ ընթերցելով, նրանք նաև ծառայություն են մատուցում ամեն կերպ՝ իմ գրքերը Երևանից հասցնելով ինձ։ Այսպես են վարվել և դեռ շարունակում են վարվել Քրիսին Ս․-ն, Տատյանա Ի․-ն, Սեդա Մ․-ն՝ երեք հզոր կանայք․․․

Նրանք, ովքեր իմ մահն են ցանկանում, դեռ ծանր կացության մեջ կհայտնվեն։ Գալիք տարին նրանց համար մեծ ապտակ է պահում։ Եվ նախապես ասում եմ նրանց․ դուք ուզում եք սևացնել ձեր ռեխը սեփական փսլինքով։ Ես ինձ վերապահում եմ լիարժեք խենթի շլիաթոք ծիծաղ՝ իսկական մահիցս առաջ։ Եվ մենք դա կկիսենք, բարեկամներս։ Մենք դա կկիսենք։

Դընի Դոնիկյան

7 décembre 2018

Je suis un écrivain mort (suite)

Filed under: APPEL à DIFFUSER,ARTICLES,CHRONIQUES à CONTRE-CHANT — denisdonikian @ 7:05

26a78f0c415782057ed01f0a3b1e3302player

 

Nous avons vu qu’être comme écrivain le témoin critique et lucide de sa communauté d’appartenance ne va pas de soi dans la mesure où les agents culturels de cette communauté supportent mal qu’une parole secoue songes et mensonges et mettent à nu des vérités qui brisent l’image narcissique qu’ils sont en charge d’entretenir d’une manière ou d’une autre. Nous avons remarqué en effet qu’il peut y avoir de la part de ces responsables culturels (responsables de radios, de salons littéraires, de salons du livre ou de maisons dites de la culture arménienne) comme une volonté de tenir l’écrivain pour mort en utilisant des moyens qui visent à rendre sa parole inaudible dans le concert des discours convenus.

Pour autant, force était de reconnaître que l’écrivain n’était finalement jamais aussi seul qu’il prétendait le croire étant donné qu’il pouvait être soutenu de manière active par des esprits ouverts, amitiés sincères et ferventes admirations.

Pour autant, j’ai toujours estimé qu’avec l’effacement symbolique puis la disparition physique de ses derniers écrivains, de ceux qui écrivent sur elle, la diaspora arménienne programmait son propre enterrement.

De fait, les manières d’ostraciser l’écrivain contestataire ne relèvent pas toujours d’une volonté aussi franche mais s’apparentent de la part des acteurs culturels de la communauté à une forme d’ignorance ou de faiblesse, étant donné qu’ils ont souvent été choisis moins pour leurs compétences que pour leur engagement politique. En ce qui me concerne, je dirai que je suis victime d’une confusion en ce sens que parfois ces acteurs culturels ne font pas la différence entre écrivain et historien. S’ils le savaient, ils admettraient que les historiens d’origine arménienne pullulent alors que les écrivains qui auscultent notre communauté sont rares. S’ils le savaient, ils reconnaitraient qu’il y a urgence à accorder plus d’attention à l’écrivain « communautaire », si tant est qu’ils soient à même de comprendre pourquoi.

A la manière dont sont traités les livres d’écrivains d’origine arménienne dans les salons on peut comprendre que la culture dont s’affublent nos responsables est proprement malade. Ces livres ne sont pas reconnus dans leur spécificité et sont mélangés à d’autres qui relèvent d’un domaine différent. Au lieu de réunir sur une même table les ouvrages d’un même écrivain, on les disperse au point de briser leur unité. Dans la librairie d’Alfortville où j’ai été invité dimanche 2 décembre, je disposais d’une table à mon nom sur laquelle j’ai pu présenter ma récente production. Rien de cette attention au salon du livre d’Alfortville où on s’en tient aux titres pour présenter des produits comme du soudjoukh qu’on peut mélanger au khadaïf, vu que ça se mange…

Qu’on se le dise, quand elle est fermée sur elle-même, une communauté culturelle peut être une machine à broyer sa propre culture. Non que cette machine ait une volonté propre, mais il existe à coup sûr des mécanismes contradictoires qui finissent par affaiblir notre culture au lieu de la renforcer. Je peux affirmer sans l’ombre d’un doute que la communauté arménienne est une communauté suicidaire en ce qu’elle produit du découragement, de la démission, de la rancœur là où elle devrait susciter le débat, la connexion des compétences, la promotion des initiatives les plus prometteuses. Pour tout dire du manque au lieu du souffle. Tel est le cas de toutes les sociétés fermées qui répugnent à s’ouvrir aux autres cultures. Les vrais fossoyeurs de la culture arménienne sont les acteurs de cette culture. Je l’ai démontré dans la première partie de cette réflexion intitulée : «  Je suis un écrivain mort ». Je vais continuer en évoquant les agissements des éditeurs arméniens.

En tant qu’écrivain, j’ai eu affaire à trois des cinq éditeurs arméniens qui ont pignon sur rue. L’un a dû se forcer pour signer un contrat avant de s’efforcer de ne pas le respecter, jusqu’au point où j’ai été forcé de faire appel à la justice. L’autre voulait me payer 200€ en droits d’auteur pour un travail qui m’avait demandé 15 ans, soit 13,33€ par année. Le troisième, ami d’enfance, homme de parti, nous accueillit, le coauteur et moi-même, avec des déclarations du genre : «  Moi, éditeur arménien, je favorise les auteurs arméniens par des contrats plus avantageux que les contrats ordinaires ». Sauf que nous n’avons jamais connu l’état des ventes de nos livres ni vu la couleur des comptes annuels.

Comme je l’ai dit par ailleurs, le résultat a été que le dégout, sinon le découragement, m’ont dissuadé de continuer mon travail de traducteur. Or, la perte d’un traducteur littéraire est d’autant plus dommageable que les écrivains d’Arménie étouffent de ne pouvoir être lus hors de leurs frontières. Par ailleurs, l’absence de traduction réduit la littérature arménienne contemporaine à un désert. En d’autres termes, ces acteurs culturels que sont les éditeurs sont devenus les fossoyeurs de la culture arménienne.

Mais qui s’en soucie ? Or, c’est justement cette insouciance qui accable le destin des Arméniens de la diaspora. Et les hypocrites salons littéraires ou les pseudo salons du livre ne font que renforcer le sentiment d’une perte de vitesse tellement ces manifestations culturelles sentent l’autosatisfaction et l’amateurisme.

Loin de moi l’idée de culpabiliser qui que ce soit. C’est à l’état des choses qu’il faut s’en prendre. Nos éditeurs sont probablement tiraillés entre la nécessité de publier des livres et celle de maintenir leur boutique à flot. Mais encore faut-il faire remarquer que trop souvent les membres d’une communauté aussi fragile que la communauté arménienne sont condamnés à l’improvisation pour sauver les meubles d’un naufrage qui menace en permanence. C’est pourquoi on a parfois affaire à des personnes qui occupent des fonctions pour lesquelles ils n’ont pas les compétences requises. C’est le cas de certains éditeurs, mais aussi de directeurs d’école ou de maison de la culture. Et donc, les efforts déployés conduisent à la longue à des résultats inverses de ceux qui étaient escomptés. Pour exemple, le cas des traducteurs déjà cité, mais aussi des salons du livre comme celui de telle ville de province, mais aussi des écoles comme tel Collège qui a conduit au fiasco si l’on s’en tient au médiocre niveau des élèves et à une connaissance de l’arménien pour le moins désastreuse.

Heureusement, des cas isolés viennent contredire ce sombre tableau. Par exemple je remarque que le dernier livre de l’historien Onnik Jamgocyan, La fin de l’Arménie ottomane, en tous points remarquable, a été publié grâce à Vahé Gabrache. En d’autres termes, s’est opérée ici une connexion heureuse entre un historien et un mécène. La communauté arménienne y a gagné en connaissance et en culture grâce à l’alliance de l’un avec l’autre.

Mais ces cas sont trop rares pour permettre d’affirmer qu’ils sont capables renverser la vapeur, à savoir la déliquescence qui menace notre communauté.

A chacun d’en juger.

Denis Donikian

 

 

 

 

 

29 octobre 2018

Trente-six vues du mont Tarara (21)

Filed under: ARTICLES — denisdonikian @ 9:00

 

0f8a0031ac8c92d96b9cd458ea1464e7--mountains-search

Description des Tarariens

Les Tarariens habitent autour du Mont Tarara depuis des siècles. Ce qui leur donnerait le droit de penser que la montagne leur appartient. Le Tarara figure sur leur drapeau, leurs timbres, leurs billets de banque, mais aussi dans leur hymne national. D’ailleurs, leurs enfants naissent avec une tache bleutée sur les fesses, ayant la forme d’un V renversé. Un signe ! Quand un Tararien lève la tête, ses yeux se heurtent obligatoirement au Tarara ; il vit avec cette grandiose obsession du paysage. Et comme les Grecs qui tournent leur maison vers la mer, les Tarariens habitent leur terre en regardant le Tarara. Ils en sont toqués. C’est leur Mecque, leur Saint Sépulcre, leur Mur des Lamentations, leur Jérusalem céleste.

 

( Si on leur reproche une telle idolâtrie, les Tarariens répliquent que certains peuples ont inscrit la lune sur leur propre drapeau alors même qu’elle ne leur appartient pas. Pourquoi donc n’auraient-ils pas, eux, un droit exclusif de propriété sur leur montagne ?)

 

Mais voilà. Aujourd’hui les Tarariens ne sont pas heureux : on les a dépossédés de leur chère montagne. Une visible tragédie de leur histoire. Massacrés, dépouillés de leurs terres, et le Mont Tarara resté chez leurs bourreaux ( l’ingrat ! ). Et quand les survivants aperçoivent le Tarara, l’autre côté de la frontière, ils voient rouge. Leurs nuits se passent en cauchemars, leurs journées en discussions politiques. Et les générations s’éteignent, laissant aux autres le soin de perpétuer leur mal, sinon de le résoudre. Un enfant tararien a reçu de son père le prénom de Vengeance. Tout un programme.

 

Les Tarariens aiment les Tarariens dans la mesure, la seule, où chacun reconnaît en l’autre son double, son image idéologique. Deux Tarariens qui se parlent utilisent les éléments d’un code fondé sur l’adoration perpétuelle et indiscutable de la Tararie. On teste chez l’autre sa capacité à produire et à reproduire de la tararité. Les Tarariens s’alcoolisent l’esprit avec de la mémoire tararienne. C’est un peuple qui vit dans le mimétisme et la répétition. Je ressemble, donc je suis. Panurgisme culturel. D’ailleurs, la suprême jouissance des Tarariens, c’est de se trouver en très grand nombre dans une rue ou sur une place publique en train de manifester pour la défense ou l’illustration de la Tararie. Alors ils existent. La Tararie constitue un critère de reconnaissance ou d’exclusion. On en est ou on n’en est pas. On mesure l’autre à l’aune d’un tararisme correct. Tout le reste est égarement inadmissible de l’esprit.

 

Mais l’inverse est également vrai. Dans le fond, les Tarariens détestent les Tarariens. Ils se jalousent , ils se fuient, ils s’entretuent.

 

Tous les Tarariens ne vivent pas en Tararie. Certains, après la Grande Catastrophe, ont déserté ces terres maudites (ce qui réjouit leurs bourreaux une seconde fois). Aujourd’hui, des Tarariens ont fait leur trou dans tous les pays du monde. On se surprend parfois à en trouver là où l’on s’y attendrait le moins. Pour en avoir le cœur net, un jour, traversant le désert de Gobi, j’ai soulevé une pierre au hasard et je suis tombé nez à nez avec un Tararien qui s’abritait de la chaleur. ( Tassé au fond de son trou, il ressemblait à une crotte écrasée et presque sèche. Je le pris d’abord pour un yogi dans la posture du fœtus. En fait , sous son béret tricoté en trois couleurs ( bleu, rouge, orange comme sur un drapeau ), si large qu’il devait lui servir d’ombrelle, je reconnus Fyda Perrane, peintre tararo-lattriste, c’est-à-dire tararien, latrinien, lettriste et triste ). Ainsi, quand un Tararien voyage à l’étranger, il peut être assuré de se sentir un peu chez lui en retrouvant des frères. Ces Tarariens hors-les-murs appartiennent à ce qu’on appelle communément la Diastararie, ou Tarariens de la dispersion, ceux qui, tombés de leur montagne à l’automne, jonchent le sol du monde. Mais c’est toujours l’automne en Tararie : beaucoup s’exilent, poussés par le vent, pour hurler à la mort, dans la nuit, loin du Tarara.

 

Aujourd’hui encore, des Tarariens quittent définitivement la Tararie. Leur nombre croît de mois en mois. Voilà bien des années, ils avaient abandonné leur pays d’adoption pour vivre en Tararie avec des Tarariens. Mais les Tarariens de souche n’ont cessé de les humilier, ces « frères ». Si tu n’es pas content, retourne où tu étais ! De sorte qu’aujourd’hui, la coupe étant pleine, les « frères » se séparent de ces Tarariens qui aspirent bêtement à vivre et à s’aimer entre eux. Or, tous les Tarariens en veulent à ces déserteurs. Les premiers à s’en plaindre sont généralement ceux qui ont déjà quitté le navire ou qui n’ont jamais donné un seul coup de rame puisqu’ils ont toujours vécu hors Tararie.

 

Au moment où, en Tararie, sévit le sauve-qui-peut, où s’exilent, chaque mois, deux mille Tarariens, où aucun Tararien extérieur ne songe à s’installer définitivement au pays, certains réclament des terres en criant le plus fort possible :  » I-an ! I-an ! I-an !  » La vie de tout Tararien qui se respecte consiste, dans le fond, à réclamer des terres qu’il a perdues. C’est l’unique credo, le tao qui se mord la queue. Reste à savoir si ces terres une fois reconquises pourraient de nouveau leur échapper. Il s’agirait alors de reprendre la lutte. Et ainsi jusqu’à la fin des temps… D’ailleurs l’histoire de la Tararie montre, à partir d’une certaine hauteur de vue, que ses frontières furent d’une effrayante mobilité. Durant des siècles, elles avaient même complètement disparu.

 

Que propose un philosophe tararien à un Tararien ? D’être et de rester tararien.

 

Que propose un poète tararien à un Tararien ? D’être et de rester tararien.

 

Que propose un religieux tararien à un Tararien ? D’être et de rester tararien.

 

C’est ce qu’a peut-être voulu dire Thoros par ces paroles :

« Nos philosophes font de la philosophie, mais ne sont pas philosophes.

Nos poètes font de la poésie, mais ne sont pas poètes.

Nos religieux pratiquent leur religion, mais sont dépourvus de sens mystique .

Les écrivains tarariens s’adressent à des Tarariens pour cultiver leur tararisme. Ils s’écartent rarement de ce programme. Chaque voix tararienne est une variation sur la Tararie ».

 

Les Tarariens ont peu d’écrivains scandaleux. Leurs écrivains eux-mêmes ont peur du scandale. Les premiers obligent tacitement les seconds à aboyer comme eux. Dans ces conditions, l’écrivain devient timoré, apathique ou démagogue. Et le peuple demeure immobile.

 

Pour comprendre les Tarariens, il faut connaître le chiffre deux. Aucun peuple au monde ne pratique à ce point la division, c’est-à-dire l’opposition de deux termes non dialectiques. A croire que c’est là son unique mode d’existence et de cohérence. ( J’ai dit plus haut que chaque Tararien recherchait en l’autre son propre double comme image du tararisme. C’est en fait au nom d’un tararisme passionné et pur qu’un Tararien, tenant de telle doctrine, rejettera un autre Tararien partisan d’une opinion différente ). Ainsi, comme on l’a déjà vu, il existe deux lieux sur terre où vivent les Tarariens : la Tararie et le reste du monde. En somme, deux patries. Cet état des choses en entraîne d’autres : les Tarariens parlent deux langues, ont une Eglise avec deux papes, deux partis politiques ( les pour et les contre ), deux façons de dire ah !, deux poches à leurs pantalons, deux oreilles ( l’une pour écouter, l’autre pour faire le sourd), deux équipes de football ( mais peut-être en ont-ils trois ! ), deux fleuves ( qui, en Tararie, ne se rencontrent jamais), deux voies à sens opposés sur leurs autoroutes, deux mains ( une pour dire bonjour, l’autre pour… ), deux entrées dans leurs autobus, qui sont également deux sorties, etc… Ah ! j’oubliais : deux hémisphères cérébraux ( ce qui pourrait tout expliquer). Le Mont Tarara étant une montagne à deux sommets, faut-il voir dans cette bicéphalie un modèle auquel se conforme tout Tararien ? Mais je n’irai pas jusque-là.

 

Quand un Tararien fait baptiser son enfant, il n’en fait pas un fils de Dieu. Il en fait un Tararien.

 

Les Tarariens ont un tel culte du passé qu’ils finissent par le reproduire.

 

Ils ont la lettre, et ils ont perdu l’esprit.

 

Les seuls Tarariens qui défendent la Tararie sont ceux qui l’attaquent. ( Mais ils sont vite neutralisés : lapidés, phagocytés, ou plus simplement excrémentés ).

 

Le Tarara est un bout du monde. Un sommet… Indicateur de l’infini certes, mais si petit devant l’infini.

 

Le Tarara n’est pas une montagne. C’est un gouffre, un piège, un idéal de grâce et de fatalité.

 

Les Tarariens imitent, s’imitent, se copient, reproduisent… Savent-ils inventer ?

 

Ils parlent de génocide. Pas de la mort. Les champions du « pathos nécro-culturel » (J.B.). La mort, dans le fond, ne les intéresse pas. Seul existe l’en-deçà. L’Histoire. Qui est l’avant et qui est l’après. Leur vie dans l’histoire, dans le cercueil de l’histoire. Leur vie est l’histoire de leurs frontières. Leur vie dans le cercueil de leurs frontières.

Les Tarariens ont un sentiment et ils croient penser. C’est d’ailleurs tout le drame de leurs intellectuels, de ceux qui pensent vraiment.

 

Sont-ils victimes de leur ignorance ? Enfermés dans l’image qu’ils ont d’eux-mêmes et qu’ils se donnent, les Tarariens se voient en incorrigibles martyrs.

 

Les Tarariens se rasent tous les deux ou trois jours. Porter la barbe est signe de deuil , mais aussi de reconnaissance. Les hommes y ajoutent le vêtement noir, quand ce n’est pas nécessaire. Des pleureuses. On pourrait les croire habités par ce qu’on appelle une foi de charbonnier. Un jour, pour en avoir le cœur net, j’interrogeai Jhanrou Mherdad sur ce genre de prédilection, vu que, représentant archétypique de ce genre d’uniforme, son extérieur laissait supposer des dessous identiques, et ainsi de suite. Il me déclara qu’il vivait en état de deuil permanent comme il existe un état révolutionnaire de même durée idéologique. A la vue des cheveux blancs qui commençaient à concurrencer sérieusement sa tignasse d’origine, je fus saisi d’inquiétude et lui en fis part. C’est très simple, me répondit-il, le jour où j’en aurai trop , je troquerai mes habits noirs pour des blancs. Et le tour sera joué. Il est vrai, après tout, que le blanc, dans certains pays d’Asie, reste la marque du deuil. Mais c’est fort salissant.

 

Depuis que le Tarara a rengainé son feu, depuis qu’il s’est cryogénisé ( en attendant de fondre un jour sur le vieux pays, par surprise, iconoclaste suicidaire de sa propre somptuosité ), les Tarariens, en dignes fils de leur montagne, se nourrissent de menus incendies pour alimenter leur culte : viandes épicées, eau-de-vie qu’ils boivent dans de grands verres comme leur eau culturelle, en grimaçant d’effort puis de soulagement , toutes sortes de légumes imprégnés de vinaigre, et j’en passe. Les Tarariens sont des mangeurs de viandes, autrement dit des tueurs. Tueurs transparents, bouchers qui opèrent sans hypocrisie puisqu’ils ne dissimulent pas aux yeux des hôtes la bête qu’ils feront mourir et qui servira au festin. D’ailleurs elle ne meurt pas, elle « crève ». Mourir est un privilège d’homme. C’est pourquoi jamais, depuis que le Tararien existe, n’est venue à sa conscience l’idée qu’un animal puisse souffrir. Jamais un Tararien n’atteindra cette conscience-là, le sens d’une vie autre. En Tararie, le grand massacre des moutons bat son plein avec l’arrivée des beaux jours, en Avril. Ainsi, aux abords des églises et des monastères, on a dû aménager des lieux consacrés à ce rite ; les pierres sont rougies par le sang et les mouches vertes s’affairent sur les poubelles, ventres de fer pour les abats. Vous parlez, quel festin sous le soleil, surtout quand, dans les jours les plus fastes, le Tarara se montre aussi blanc et acéré qu’une canine ! Le sacrifice fait partie de la religion tararienne. Peu importe le dieu du moment. Les Tarariens, ces ténébreux crépusculaires doués de mémoire trouble, aiment associer le sacré à la grande bâfre, l’adoration de l’Agneau à la dévoration du mouton. La bête est d’abord découpée en morceaux ayant la dimension d’une gloutonnante bouche humaine ; on laisse ensuite les fragments de chair s’infuser de poivre rouge et d’oignons ; le tout passe enfin à la flamme, une flamme nourrie aux sarments de vigne tararienne, comme il convient. Celui qui n’a pas vu un Tararien tirer de toutes ses dents et de tous ses doigts sur une viande rebelle, s’affairer avec la ténacité d’une ventouse, mâchonner, avec quelle délectation sauvage ! le feu des épices, puis transformer à la longue son œsophage en cheminée volcanique, n’a rien vu. Alors, le ventre dilaté par les bières successives, le toast-au-frère boursouflé de vapeurs et de comédie, la bouche crachant ensuite toutes sortes de laves et de scories verbales, le Tararien atteint son nirvâna flatulent. Il lui arrive même de danser des danses gélatineuses et de chanter des chansons flasques aux sons d’un blues nostalgique fait de tambourin grêle et de clarinette nasillarde, typiques du lieu. Le Tararien tient tellement à mordre dans sa viande qu’en période de restriction son regard se tourne vers le zoo, un regard si gourmand que son œil s’exorbite et que lui vient l’eau de l’appétit. On a même vu, une certaine année, des hommes aux airs de fauves rôder autour des cages. Fryda le chimpanzé et Rhoujan l’ours noir, deux exilés emblématiques de la Tararie, ont jusque-là été épargnés. Mais avec la fin du communisme et la montée des anarchies, les voilà qu’ils tremblent à faire trembler leurs barreaux. Je les imagine pourtant comme une belle brochette, épicés au poivre rouge, parfumés d’oignons frais, d’aromates locaux, grillant à petit feu, puis amoureusement broyés par une mâchoire tararienne. En vérité, quel apaisement ce serait ! Et quelles métamorphoses digestives connaîtraient nos deux spécimens d’exposition dans le ventre d’un frère humain affamé !

 

23 septembre 2018

Le vol des oligarques

Filed under: ARTICLES — denisdonikian @ 5:05

Prise de Bec

20180917_082300
*

Les oiseaux volent légers contrairement aux oligarques qui ne volent
que du lourd. C’est pourquoi selon la nature des choses, les oiseaux
n’entreront jamais dans le clan des oligarques, ni les oligarques dans
la catégorie des oiseaux. Ce sont deux mondes qui s’ignorent, quitte à
ce que le vol d’un oiseau puisse faire ici ou là l’admiration d’un
oligarque comme celui d’un pygargue en train d’emporter un agnelet pour
le dévorer. Mais qu’on ne s’y méprenne pas : on ne verra jamais un
pygargue s’en prendre à un coffre-fort. Le monde naturel est ainsi fait
que les oiseaux restent dans l’ordre des oiseaux. Alors que toute
oligarchie qui se respecte ne connaît pas d’autre ordre que celui du
désordre. L’oligarchie est une anarchie.

Un oiseau dans les airs vole comme sur du velours. Ca glisse et ça
lisse. L’oiseau se laisse porter par les airs ascendants et économise
ainsi son énergie. En revanche, l’oligarque adore les messes basses et
les basses besognes, quitte à descendre le moindre péquenot qui veut
faire obstacle à l’empire de sa graisse. Et pourtant, le pire que
devrait apprendre à redouter un oligarque, ce sont les réunions
sauvages de tous les péquenots qu’il a dégommés, mais pas assez pour
leur ôter l’envie de lui voler dans les plumes. Ainsi surgissent les
révolutions que l’oligarque n’a pas vu venir tellement elles avancent
en silence en jouant sur du velours. Tant qu’elles se produisaient sur
les places publiques pour divertir le peuple, ces furies faisaient
sourire les oligarques en train de compter leurs grosses voitures, de
nourrir leurs bêtes exotiques ou de baiser une pute pour se donner de
l’extase à vil prix.  Mais dès lors que le peuple trop longtemps violé
par les prédateurs de tout poil s’est mis en tête de bousculer le
désordre établi, les oligarques ont aussitôt appliqué leur plan B en
prenant le premier vol  pour une capitale du capitalisme. Ne vous y
trompez pas, ceux qui font profil bas dans les aéroports, ce sont des
oligarques (par exemple, les dasnaks ne font jamais ça vu qu’ils n’ont
aucune honte à s’exposer à poil de face ou de profil). Généralement,
ils se choisissent la meilleure place : près d’un hublot pour voir les
grands oiseaux voler un temps de concert avec leur avion en phase de
décollage jusqu’au moment où ils seront lâchés loin derrière. C’est
alors qu’ils se sentent soulagés et qu’ils peuvent commander un verre
de cognac à l’hotesse qu’ils se promettent de baiser dans les
toilettes, même si les oligarques de gro/as gabarit du genre Dodi Gago,
notre sumo bien-aimé, savent qu’à deux ils ne pourraient  pas s’en
tirer dans un espace aussi étroit. Ainsi quittent leur patrie les oligarques sachant qu’ils n’ont jamais eu d’autre patrie que l’argent. Alors que la seule patrie des
oiseaux, c’est l’air. L’air vaste et libre qui permet d’errer à sa
guise d’un pays à l’autre. Car les oiseaux, êtres marinés d’azur par
excellence, ne connaissent pas les frontières sinon pour les
transgresser. Une cigogne ne sera jamais arménienne ni turque, ni
africaine ni alsacienne. Ce sera toujours une cigogne sans autre
territoire que celui que lui accorde la transcendance du vol, à savoir
le grand espace ouvert jusqu’à l’horizon derrière l’horizon. Alors
qu’un oligarque qui ne peut plus voler ici, volera ailleurs,peu
importe le pays pourvu qu’il fasse son nid. C’est tout lard du cochon
que d’être constitutif de son amour du monde. Lui non plus ne connaît
pas de frontière. D’ailleurs, c’est le seul point qu’il partage avec
les oiseaux.

Pléneuf Val André, le 18 septembre 2018

10 septembre 2018

Shadi Ghadirian, ou l’éloge de l’oxymore

Filed under: ARTICLES — denisdonikian @ 7:55

1

 

Une chose est sûre, la femme est l’avenir de la femme. Partout dans le monde, mais surtout en Iran où elle n’a d’autre avenir que celui d’être défigurée par des voiles de croyances et des préjugés d’homme. Et c’est la femme qui peut seule sauver la femme des clôtures dans lesquelles son destin a été scellé dès sa naissance et à jamais. Surtout si cette femme est une artiste de la dimension de Shadi Ghadirian dont l’œil corrosif de photographe pointe les anomalies d’une culture de l’aliénation, de la défiguration et pour tout dire de la dépersonnalisation. Car si la femme souffre du regard de l’homme, elle seule connaît la profondeur de sa perdition identitaire et elle seule possède les clefs qui la sortiront de son enfermement.

 

L’une des techniques photographiques de Shadi Ghadirian pour casser les codes infertiles de la tradition repose sur l’oxymore, c’est-à-dire la rencontre des contraires. Là où l’œil est habitué à voir des images de normalité, Shadi Ghadirian impose une vision qui contrarie les règles généralement admises. Ce mariage des contraires produit chez le spectateur un inconfort psychologique d’une brutalité telle qu’il pénètre dans son esprit au point de provoquer une véritable piqûre de conscience.

 

Ainsi ses portraits de femmes voilées, entièrement recouvertes, tandis que leur figure reste masquée par un ustensile du quotidien : fer à repasser, théière, gant de nettoyage, râpe, etc. C’est montrer, de la sorte, que la femme est réduite à sa fonction domestique au détriment de son identité.

 

Autres portraits oxymoriques, ceux de femmes prenant la pose affublées du hijab traditionnel mais accompagnées d’objets qui leur sont interdits car ce sont des objets d’homme : guitare, journal, vélo… De fait, Shadi Ghadirian joue de manière ironique sur le mariage de la tradition avec la modernité, sachant que ce mariage est impossible dans une société où la modernité est la propriété exclusive des hommes. En d’autres termes, le photographe montre la cruauté de la situation : les hommes ayant toute liberté pour jouir des nouveautés technologiques ou des loisirs élémentaires tandis que la femme est forcée de croupir dans l’inchangé et le dogme d’une mentalité sclérosée.

 

Dans « Nil, Nil » ( 2008), l’oxymore est encore plus flagrant quand il dénonce le crime, la guerre, ou la bêtise. Ainsi ce porte-cigarettes dans lequel Shadi Ghadirian fait se côtoyer des cigarettes avec une balle. Ou bien elle introduit des balles dans un sac de femme. Ou encore une gourde de soldat dans un réfrigérateur. Certes, on est dans le procédé. Mais ce procédé est constamment opérant. Il déconcerte l’esprit et traduit une présence explosive par le fait que les objets quittent leurs lieux habituels pour en habiter d’autres en intrus. Ainsi le mélange des lieux et des objets qui leur sont attachés produit des images mentales inédites venues d’une réalité plus vraie que celles offertes par la culture dominante.

 

L’ironie de Shadi Ghadirian éclate quand elle affuble des objets de soldats (casque, ceinturon, gourde, caisse à munitions) d’un ruban rouge soigneusement noué comme pour un cadeau. Là encore, l’oxymore fait son jeu et bat son plein.

 

On voit qu’avec ses photographies, Shadi Ghadirian jouit de son art comme d’un instrument de protestation politique. L’artiste est politique quand il se mêle de dénoncer les méfaits des préjugés engendrés par les rites figés de la tradition. En ce sens, l’artiste, si tant est qu’il respecte sa fonction, est toujours dans une opposition à l’imbécillité ambiante sinon aux formes de dénaturation sociale.

 

Or, si la femme dénaturée est son sujet de prédilection, le thème qui la hante, le souci qui l’anime, Shadi Ghadirian sait jouer sur les variations pour éviter l’ennui du répétitif. Ce qui frappe chez elle, c’est sa capacité à renouveler le concept, à épuiser son idée jusqu’à la corde. Ainsi fait-elle avec son exposition « Be colorful » de 2002 où elle introduit la couleur et produit avec subtilité des déchirements de hijab propres à symboliser les déchirures faites à l’âme de la femme, comme si, dans le fond, cette femme était condamnée à croupir derrière une vitre. On se demande même si dans ce cas ce n’est pas la vertu obligée, enchaînée, aliénée qui se tient derrière une vitrine ainsi exposée, à l’instar des prostituées de certains pays qui se produisent pour appâter le client.

1487965395741

Dans « Miss Betterfly » (2011), la femme est mise en scène avec d’immense toiles d’araignée. Mais des toiles qu’elle semble tisser elle-même. Or, quand on sait que la toile tissée par l’araignée est un piège à papillons (entre autres), on se demande si Shadi Ghadirian n’a pas voulu dire que la femme posait elle-même les conditions de sa propre aliénation. Comme si elle était une victime consentante, une victime propre à se perpétuer pour maintenir la tradition, fût-elle une tradition aberrante.

 

Photographe universelle car elle introduit le débat au cœur des sociétés qui humilient, manipulent et qui piègent le vivant au nom d’intérêts contre nature, Shadi Ghadirian résume son époque en prenant la femme comme le parangon des pires offenses faites à la vie, à la joie de vivre, à la beauté d’un monde qui n’a d’autre vocation pour être que d’échapper aux entraves et aux oppressions.

 

Donikian

exposant_image_54e2e6e51286e5.27123572_large

19 août 2018

Kotcharian a-t-il jamais aimé l’amour ?

Filed under: ARTICLES,CHRONIQUES à CONTRE-CHANT — denisdonikian @ 3:35

 

mh2

Contrairement à ce que pensent les politiques, la politique est une affaire de cœur pas de cerveau. C’est le cœur qui doit dicter au cerveau les lois de la république. Pas ce cœur qui n’aime que la nation à laquelle on appartient, mais le cœur qui aime l’autre quel qu’il soit. Et on a tort de solliciter le cœur sous le seul prétexte de vouloir humaniser les règles de la démocratie. C’est que, quoi qu’ils le disent, les présidents manquent de cœur et ne font parler que leur cérébralité. Pour exemple, on reproche à Macron d’être trop loin des gens, à Poutine, monstre froid, de rester inflexible à l’idée que son opposant Oleg Sentsov est en train de mourir d’une grève de la faim, à Donald Trump de séparer une mère de son enfant, à la Birmanie de chasser les Rohingyas et au Bengladesh de vouloir les confiner sur une île inondable. L’action des humanitaires est la preuve flagrante que les politiques manquent d’humanité, à savoir de cœur. Ils n’aiment pas l’amour qui les conduirait à brader les intérêts de leur nation alors qu’il est le garant de sa prospérité. Ainsi donc, le patriotisme n’est qu’un amour de soi, qui se gère avec le cerveau.

 

A propos de l’emprisonnement de l’ex-président Kotcharian, certains ont cherché à démontrer que la nouvelle Arménie, dans sa volonté d’apurer les comptes d’une période puant le marigot et pour ainsi dire de permettre au peuple arménien de faire son deuil de ces hommes politiques qui l’ont forcé à l’humiliation des urnes et à une précarité croissante, pourrait manquer de cœur, sinon de justesse dans l’appréhension globale d’un fait de justice aussi complexe. Pour autant, ils se gardent à juste raison d’exempter Kotcharian des multiples abus de pouvoir, manifestes ou secrets, évidents ou cachés, même si, quoi qu’il ait fait ou défait, un président tel que lui serait en droit d’être respecté dans la mesure où durant plusieurs années il aura défendu avec cérébralité et pugnacité les intérêts du Karabagh et de l’Arménie. L’emprisonnement serait d’autant plus injustifié que la procédure est encore au niveau de l’enquête, sachant, comme le prétend le procureur, que les preuves sont plus que suffisantes, et que l’homme s’est présenté spontanément à la convocation qui lui avait été envoyée, sans chercher à fuir ses responsabilités.

 

Il est vrai que cet emprisonnement qui donnait l’impression d’être précipité pouvait être considéré comme l’effet d’une rancune éprouvée par un peuple contre un responsable politique qui n’a pas su l’aimer. Mais si elle est légitime dans ce genre d’affaire, l’émotion ne saurait s’exprimer au détriment du seul recours au droit. On voit bien que cet empressement à mettre sous les verrous un président dont le mandat fut non seulement controversé mais aussi largement négatif pour avoir installé dans son pays une sorte de jungle favorable aux esprits prédateurs, relève d’une volonté qui n’est pas très éloignée d’une riposte enfin devenue possible, sinon d’une vengeance. Or, on oublie que la meilleure façon de rendre à Kotcharian la monnaie de sa pièce, c’est d’agir en se gardant bien de suivre son modèle de pouvoir arbitraire, mais de se comporter avec humanité et conformément au droit contre lui qui manquait de l’une et qui se moquait bien de l’autre.

 

Pourtant, on se demande si un président qui a fait fi des impératifs du droit durant son mandat et qui sous son régime s’est bien gardé de juguler la corruption ou d’interrompe l’émigration des Arméniens, devrait encore bénéficier des règles qu’il a bafouées. Les Roumains n’ont pas été embarrassés ni par des lois ni par des scrupules humanitaires lorsqu’il a fallu juger le couple Ceausescu, lequel par sa mégalomanie et ses instincts prédateurs a directement et indirectement exercé sur le peuple roumain une violence morale et matérielle sans précédent.

De fait, la première chose que le droit requiert en matière d’inculpation est la présomption d’innocence. Tant que l’enquête n’a pas été menée jusqu’au bout, que les torts n’ont pas été indubitables, les abus suffisamment dénoncés et documentés, Kotcharian devrait être à l’abri de toute incarcération. On oublie en effet dans cette affaire ce principe fort de la présomption d’innocence qui reste la clé de voûte d’une démocratie fondée sur les droits des individus. D’autant qu’un président dans un moment de crise aiguë peut être amené à jouer avec le feu. Pris entre plusieurs issues, il choisit de sacrifier quelque chose au nom du bien général. Dès lors que dire si le pays passe la crise à la faveur de certaines transgressions ? Certes, tout le monde ne voit pas le problème de cette façon – à commencer par nous-même. Dans le fond, ce qui a toujours manqué à l’Arménie durant les décennies de son indépendance, c’est la pratique pleine et entière de la démocratie. De celle qui tente de se faire entendre aujourd’hui. Et aujourd’hui, ces bombes à retardement éclatent au nez des personnes qui les ont fabriquées.

Retenons aussi que l’Arménie n’est pas dans une situation normale ; elle reste un pays en guerre. Or, un pays en guerre est un pays fragile, un pays où le stress sévit aussi bien aux frontières qu’à l’intérieur. Un pays où les décisions sont des décisions prises dans l’urgence. Ces forces contradictoires – démocratie et sécurité – n’ont certainement pas été faciles à gérer. C’est pourquoi, la constitution, sur l’impulsion du président, s’était dotée d’un article qui avait pour vocation de prévenir toute condamnation du dit président et de garantir son immunité. Dès lors, l’emprisonnement de Kotcharian devenait forcément anticonstitutionnel. Certes… Mais ce tour de passe-passe, inventé par le président lui-même pour échapper à toute poursuite, devait-il pour autant faire de lui un monarque de droit divin, à savoir un homme qui n’aurait de compte à rendre qu’à Dieu ? Il est certain que les fraudes électorales ont mis en place des députés que les suffrages réels des Arméniens ne pouvaient avoir mandatés pour les représenter. Cela veut dire que la constitution, quelle qu’elle soit, n’est qu’une mascarade. On ne voit pas comment ce peuple arménien qui descendait massivement dans les rues, qui manifestait de meeting en meeting contre le pouvoir aurait été à même d’approuver une loi mettant le président à l’abri de tout procès.

 

*

 

Mais si l’homme de pouvoir peut se tromper dans la précipitation, il reste que son devoir l’oblige à faire des choix justes dans le long terme pour assurer le bien-être moral et physique des individus. Or, les choix justes sur le long terme sont des choix qui reposent sur l’amour plutôt que sur des lois qui appauvrissent le peuple et les libertés. Malheureusement, les choix justes d’un homme comme Kotcharian auront bénéficié prioritairement à sa propre personne et à ses affidés au détriment du reste de la population. Pour le moins, il est difficile, concernant un si petit pays aux si grandes difficultés économiques, d’admettre que son dirigeant vive dans un certain luxe quand les citoyens doivent trimer pour assurer le pain quotidien. Inadmissible que ce luxe se soit constitué durant son mandat tandis que la population plongeait de jour en jour dans le marasme.

Comme nous l’avons dénoncé ad nauseam dans nos chroniques, il est insupportable que la population arménienne ait eu à souffrir de la corruption endémique qui a sévi durant les décennies de l’indépendance, à commencer par les années Kotcharian. Grâce cette indépendance retrouvée, l’Arménie appartenait enfin aux Arméniens et l’occasion leur était donnée d’en faire un pays juste, fondé sur la confiance démocratique. Mais non, cette corruption est devenue à ce point omnipotente que les Arméniens devaient au quotidien composer avec elle sans en avoir souvent les moyens, étant donné que le travail manquait et que l’argent lui-même faisait défaut qui devait servir à alimenter la machine machiavélique tournant à plein régime.

Un Arménien de la diaspora, habitué à vivre dans un pays policé et relativement construit autour de l’épanouissement de l’individu, ne pourra jamais imaginer quelle entrave à la vie constitue cette corruption dont tout le monde parle mais que personne n’a jamais vue ni éprouvée. La corruption n’est pas seulement liée aux monopoles dont jouissent les oligarques, permettant ainsi l’enrichissement des plus riches. Ce n’est pas seulement l’impunité de ceux qui se croient tout permis sous prétexte qu’ils gravitent autour du pouvoir. Dans le fond, ces modes de corruption ne toucheraient pas directement la population et resteraient quasiment invisibles s’ils n’engendraient des dommages collatéraux et s’ils ne s’égrenaient dans les sphères plus basses de la société au point de la gangrener tout entière.

Lors de mes randonnées dans le pays profond, plus précisément à quelques kilomètres de Tatev, au village d’Aghvani, je me suis retrouvé dans une famille arménienne qui m’avait invité à prendre le café. Sont venus se joindre à nous en voisins une mamie et un jeune homme. Au fil de la discussion, il s’est avéré que les reins de ce jeune homme semblaient s’épuiser. J’ai essayé de lui indiquer quels étaient les critères d’un dysfonctionnement rénal. Mais comment lui faire comprendre que l’un des marqueurs du rein était le taux de créatinine dans le sang ? Toujours est-il que ce jeune homme semblait enfermé dans sa maladie ( et moi dans mon impuissance) et qu’il n’avait aucune perspective pour résoudre son problème.

Il faut préciser que les centres de dialyse en Arménie se trouvent essentiellement dans la capitale et qu’un dialysé doit impérativement « passer à l’essorage» trois fois par semaine. Par ailleurs, toute dialyse implique au préalable la pose d’un cathéter et d’une fistule. Celle-ci, quand elle devient fonctionnelle, prend le relai du cathéter qui peut alors être enlevé. On peut supposer à quels problèmes financiers allait être confronté ce jeune homme pauvre si son dysfonctionnement rénal devait atteindre le stade terminal. En principe, en Arménie les soins sont gratuits. Mais comme on l’imagine, la corruption change toutes les données du système de santé. Par ailleurs, dans ce pays qui se croit européen, les mentalités n’admettent pas le don d’organe, sauf à la rigueur au sein d’une même famille. Ce qui veut dire qu’un insuffisant rénal en Arménie a de grandes « chances » d’être dialysé à vie s’il ne meurt pas avant faute d’argent.

Prenons un cas concret, celui de Mariné (le nom a été changé), Arménienne d’Arménie qui, après maints déboires dans son pays, a la chance d’avoir été admise en France pour y être dialysée. Mariné enseignait comme assistante à l’université. Son salaire mensuel était de 62 000 drams, soit environ 102 euros. Son mari travaillait 6 mois dans l’année en Russie. Leur fils était employé dans une entreprise étrangère. (Précisons qu’un retraité reçoit 16 000 drams mensuels, soit environ 30 euros. Seuls sont gratuits les soins d’un retraité handicapé). Le jour où elle a appris que ses reins ne fonctionnaient plus fut pour Mariné et sa famille un jour de catastrophe. A commencer par les problèmes économiques que cela a occasionné dans le foyer. En effet, pour la pose d’un cathéter et d’une fistule, Mariné a dû sortir de sa poche 230 000 drams (soit 411 euros) qui passèrent directement dans celle du chirurgien. Mais pour être admise en dialyse, elle a dû verser au centre 600 000 drams (soit 1 074 euros). Pour cela, la famille a dû vendre sa voiture. Les médicaments restent à la charge du patient, en espérant qu’ils soient de qualité. Un Arménien de la diaspora qui se fait dialyser en Arménie doit débourser 100 euros par séance.

On voit que la mentalité du business gangrène aussi les services de santé. Il n’est pas bon en Arménie de tomber gravement malade. Mais le lecteur aura remarqué que ce système corrompu établit une discrimination par l’argent. Ceux qui peuvent sont relativement sauvés, ceux qui ne peuvent pas peuvent crever. Sans oublier que les hôpitaux ne sont pas des biens publics, ils appartiennent souvent à des gens gravitant autour du pouvoir, comme celui de Massiv qui est la propriété du gendre de Serge Sarkissian… L’hôpital est donc devenu un tiroir-caisse et les Arméniens des cobayes et des vaches à lait.

C’est cela aussi la corruption, un système économique pervers où s’expriment seuls les instincts des plus forts, lesquels n’ont d’amour pour le peuple arménien que celui de leurs intérêts propres. En ce sens, on n’est pas loin de penser que les Arméniens les plus à même de faire prospérer l’Arménie sont à l’image de Kotcharian. Dans leur course à la grande bâfrerie de la vie, ce n’est plus le cœur qui parle….

 

Denis Donikian

21 juillet 2018

Los Caballos Paradjanov ( Les chevaux Paradjanov)

Filed under: ARTICLES,LIVRES,Uncategorized — denisdonikian @ 5:25
Tags: ,

A l’occasion  de sa traduction  par Ana Arzoumanian et Cristina Bourette publiée en Argentine.

 

 

Los caballos Paradjanov

 

J’ai écrit ce livre, Les Chevaux Paradjanov, parmi les premiers de mes livres, à un âge où je me sentais de plus en plus heurté par le monde des hommes forts. Juste avant, mes textes avaient été écrits sur le génocide des Arméniens puis sur mon expérience soviétique puisque j’avais vécu deux ans sous ce régime comme étudiant. Mon écriture est née de la conjonction de ces deux prises de conscience, le monde génocidaire et le monde totalitaire. Paradjanov est venu juste après comme un homme à sauver. Je suis encore fier d’avoir contribué à sauver Paradjanov en militant, en écrivant et en le rencontrant. Contribuer dans sa vie ne fût-ce qu’une fois à sauver un homme des griffes des hommes forts, ce n’est pas rien.

Les Chevaux Paradjanov est l’expression d’une colère inutile. D’une colère qui se sent inutile contre les hommes qui sont plus forts qu’elle. En ce sens, c’est une colère poétique. C’est de la poésie au service d’une colère. Et oui, Les chevaux Paradjanov est un livre inutile. Mais que serait un pays où tous les livres publiés seraient utiles ? Ce serait un pays invivable car tout y serait codifié. Un pays amputé de son imaginaire. Un pays où ne se publieraient que des recettes, même des recettes pour faire de la poésie. De la poésie sans colère, de la poésie aseptisée.

Qu’un pays comme l’Argentine publie Les chevaux Paradjanov est le signe que la colère y est vivace et l’imaginaire toujours d’actualité. C’est le signe qu’une poésie inutile y a encore son utilité, celle de défendre la générosité naturelle du monde contre ceux qui veulent la remplacer par la force, la force de la raison, la force de la destruction, la force de la raison destructrice telle qu’elle s’exprime à travers un régime génocidaire ou un régime totalitaire.

Il faut sauver Paradjanov !

Denis Donikian

 

Collage sin título (1)

19 juillet 2018

Y a le feu aux soutanes !

Filed under: ARTICLES,CHRONIQUES à CONTRE-CHANT,E VIVA ARMENIA ! — denisdonikian @ 3:48

chimp-rire

 

Avec une chaleur estimée à 45° en ce mois de juillet dans la plaine de l’Ararat, les esprits gonflent et les soutanes brûlent par le bas. Oui, par le bas, car tout le monde sait que l’homme destiné aux enfers commence à brûler ici-bas, pour se consumer progressivement par la tête dans l’au-delà.

Voici quelques jours, chauffés à blanc par une colère trop longtemps rentrée, des opposants au PDG d’Etchmiadzine s’en sont pris directement à sa personne en bloquant sa voiture. L’homme a dû prendre son bâton de pèlerin pour finir les quelques mètres qui lui restaient sous les huées. Du jamais vu.

Il faut dire, et nous l’avons dit à maintes reprises contrairement à ceux qu’inhibe le tabou de l’Apostolique Église Arménienne, que le PDG d’Etchmiadzine aura tout fait pour exaspérer les esprits. A commencer par ce qu’il n’a pas fait pour soulager la misère des pauvres en se situant du bon côté du fléau Sarkissian.

Et pourtant ce n’est pas qu’il lui manquait des moyens. Il avait su mettre de côté plus d’un million de dollars dans une banque suisse en prévision des malchances qui devaient mettre à la misère des Arméniens. Or, les Arméniens victimes de malchance en Arménie sont légion. Il est vrai que ce million caché dans la banque suisse HSBC n’y suffirait pas. Mais certains pensent qu’en l’utilisant à bon escient et en bon Nersissian,  il y aurait possibilité de soulager quelques âmes nécessiteuses. Toujours est-il que ce million enfle d’année en année en faisant des petits au lieu de diminuer en volume pour soutenir les floués de l’Arménienne Église Apostolique, soit en leur offrant le gîte, soit en leur offrant le couvert. Bien sûr, en attendant que le catholicos se bouge le cul, la diaspora alimente dans l’urgence des restaurants du cœur destinés aux infortunés de la vertu patriotique pendant que l’autre braille des psaumes en pensant à sa fortune.

De fait, se conduisant comme un chef d’entreprise faute d’avoir assez d’étoffe pour se conduire en chef spirituel des Arméniens, Karékine II sent de plus en plus gronder le vent des frondes qui a su déloger en un tour de main le président et Premier Ministre Serge Sarkissian, et Taron Markarian, maire de Erevan, au retour de cette même main.

Cette tempête à coup sûr devrait  gonfler sa soutane et l’emporter dans les airs même si le bougre s’accroche aux accoudoirs de son siège et commence à avoir la nostalgie des honneurs rendus à son rang et des petits déjeuners composés invariablement d’un œuf dur pondu de frais par les poules mouillées de la diaspora et de confitures d’abricot offertes par les  ouailles confites du pays arménien.

Tout cela n’est pas réjouissant ni pour le saint homme ni pour les fervents de l’Église Arménienne Apostolique, incapables de voir d’un mauvais œil les turbulences qui secouent le Siège vu qu’ils ont toujours préféré l’aveuglement à la lucidité même quand on cherchait à leur ouvrir les yeux.

Il est vrai qu’on peut être triste au spectacle du monastère de Tatev converti en Tour Eiffel en vue d’augmenter le business de nos patriotes les plus haut placés. Triste que les couvents autrefois habités par la ferveur et le chant religieux soient depuis tant d’années livrés à la végétation sauvage et au vide actif.

Ce qui manque à l’Arménie et aux Arméniens, c’est l’Esprit. Et ce n’est pas un catholicos oligarchique qui fera changer la tendance au matérialisme dans laquelle se complait un peuple qui se targue d’être la première nation chrétienne.

L’Esprit commence par la compassion. Et ce catholicos là en manque sévèrement.

L’Esprit, c’est la compassion gratuite mais aussi la ferveur gratuite, celles qui se donnent sans compter.

Or, en Arménie tout se compte. Même les comptes à rebours pour ceux qui ont fait de l’égoïsme financier un conte personnel et un sport national.

 

Denis Donikian

18 juillet 2018

Du rotavirus à Jérôme Cahuzac

Filed under: APPEL à DIFFUSER,ARTICLES,La SANTE en QUESTIONS — denisdonikian @ 7:51

Rotavirus : le vaccin qui TUE des bébés

 

SANTE CORPS ESPRIT par Hervé Bazin

Cher(e) ami(e) de la Santé,

Imaginez que votre enfant décède simplement parce que vous avez accepté de le vacciner contre la banale « gastro-entérite ».

Vous aviez fait confiance à votre pédiatre, qui vous a prescrit le vaccin. Vous aviez fait confiance au Haut Conseil de la Santé Publique, qui avait officiellement recommandé ce vaccin pour tous les nourrissons[1].

Mais quelques jours après avoir vacciné votre nourrisson, c’est le drame : votre bébé pleure sans s’arrêter, il vomit, il a de la fièvre… et vous retrouvez du sang dans sa couche.

Vous l’emmenez en urgence à l’hôpital, où les meilleurs médecins s’activent pour le soigner.

Mais bientôt, on vous annonce la mort de votre bébé.

Ce cauchemar, il a réellement été vécu par deux familles entre 2012 et 2014.

Les graves effets indésirables du vaccin contre la gastro

C’est la très officielle Agence Nationale du Médicament (ANSM) qui l’a révélé dans un rapport publié en février 2015[2].

Après avoir analysé tous les « accidents » survenus à la suite des vaccins Rotateq et Rotarix contre le rotavirus (qui cause la gastro), elle conclut :

    • Pour le Rotarix : 161 évènements « graves », dont 35 cas d’invaginations intestinales aiguës, trois d’entre elles étant particulièrement graves : « 2 hospitalisations en réanimation et 1 décès » ;
  • Pour le Rotateq : 40 évènements graves ont été rapportés, avec 12 cas d’invaginations intestinales aiguës, « dont un ayant évolué vers le décès ».

Devant cet aveu « officiel », les titres de presse furent sans ambiguïté :

« Deux bébés sont morts après avoir été vaccinés contre la gastro-entérite » (Le Monde, 1er avril 2015)

« Des vaccins contre la gastro-entérite ont bien causé la mort de deux bébés » (Le Figaro, avec AFP, 31 mars 2015)

(Je les cite pour ceux qui croient encore que les vaccins n’ont jamais d’effet indésirable grave).

Devant le scandale, les autorités ont alors été bien obligées de faire marche arrière.

Le Pr Daniel Floret, président du Comité technique français des vaccinations a déclaré sur TF1 que « avec ces effets adverses tout à fait inquiétants, nous sommes en train de réévaluer la balance entre le bénéfice et le risque »[3].

Puis, le Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP) a fait un virage à 180 degrés :

« Du fait de l’évolution défavorable de certains cas rapportés d’invagination intestinale aiguë (décès, résections) et ne pouvant exclure que de telles situations se reproduisent, le HCSP suspend la recommandation de vaccination des nourrissons contre les infections à rotavirus en population générale »[4].

Tant mieux.

Mais cela ne fera pas revenir à la vie les nourrissons victimes de ce vaccin pourtant recommandé en 2013.

Cette affaire est particulièrement grave, car ces morts auraient dû être évitées.

Mais avant d’entrer dans les détails (terrifiants) de ce dossier, j’aimerais vous poser une question.

À la lumière de cette affaire, faites-vous une confiance aveugle à nos autorités, quand elles nous assurent aujourd’hui que les 11 vaccins obligatoires sont sans danger pour nos enfants ?

Qu’est-ce qui nous prouve qu’elles ne « changeront » pas d’avis, dans quelques années, quand d’autres scandales éclateront ?

Ce risque est d’autant plus grand que le cas du rotavirus est la preuve que quelque chose ne tourne pas rond dans le monde des vaccins.

Si vous en doutez, je vous décris en détail cette terrible affaire ci-dessous (mais si vous êtes pressé, je vous invite à passer directement à la dernière section et mon anecdote « croustillante » sur Cahuzac et Big Pharma).

On savait déjà que ce vaccin pouvait tuer !

Déjà, il faut bien comprendre que la gastro-entérite, elle, ne tue pas les nourrissons.

C’est uniquement la déshydratation causée par la gastro qui peut causer des complications.

Mais pour éviter cette déshydratation, il existe une solution très simple et peu coûteuse : il s’agit de « solutés de réhydratation orale » (SRO), vendues 6,2 euros en pharmacie !

Comme le dit bien la pédiatre, le Dr Claudina MichaTeitelbaum :

« Il ne semble pas très difficile de prescrire du SRO à tout nourrisson sortant de la maternité de la même manière qu’on lui prescrit de la vitamine D ».

Et pourtant, cela n’a jamais été recommandé, ni même envisagé !

Est-ce parce que les vaccins Rotarix et Rotateq coûtent 131 et 150 euros, donc sont beaucoup plus rentables pour les labos ?

On peut se poser la question, quand on sait que les effets secondaires graves du vaccin étaient connus depuis longtemps !

Le tout premier vaccin contre le rotavirus, le Rotashield, a été commercialisé au début des années 2 000 aux États-Unis… et a été très vite retiré du marché suite à des cas d’invaginations intestinales et du décès d’un nourrisson[5].

Exactement ce qui s’est passé en France récemment, avec les vaccins de seconde génération !

Mais on n’a voulu tirer aucune leçon de cette première expérience désastreuse.

Personne ne s’est demandé pourquoi les « essais cliniques » n’avaient pas décelé ce risque de décès de nourrissons.

La raison est pourtant simple… et vaut pour tous les vaccins : pour déceler un risque rare, il faut faire des études sur des centaines de milliers d’enfants !

Pour avoir une chance de détecter cet effet indésirable grave avant la mise sur le marché, il aurait fallu tester le vaccin sur 250 000 enfants ![6]

Or les études qui permettent de mettre un vaccin sur le marché ne sont généralement réalisées que sur 5 000 enfants maximum !

Dans ces conditions, il est impossible de déceler des décès rares causés par les vaccins (quels qu’ils soient) !

Avec un échantillon de 5 000 patients, si un bébé meurt dans le groupe qui a reçu le « vaccin », et aucun dans le groupe « placebo », les statisticiens diront forcément que cette mort est due « au hasard ».

Il a donc fallu attendre la généralisation du vaccin dans toute la population pour qu’on se rende compte qu’il pouvait tuer des bébés !

Et encore, il a fallu pour cela un « concours de circonstances » très favorable :

Ces morts qu’on ne veut pas voir

Comprenez bien une chose : si les autorités ont reconnu la responsabilité du vaccin rotavirus dans la mort des nourrissons, c’est uniquement parce qu’il ne fait aucun doute médical que ce vaccin peut causer des invaginations intestinales.

Le lien de cause à effet entre le vaccin et les invaginations est évident pour tout le monde.

Mais il existe quantité d’effets secondaires moins évidents à « relier » aux vaccins.

Par exemple, si vous lisez le rapport de l’ANSM, vous vous rendez compte que ce sont peut-être trois bébés (et non pas deux) qui sont morts des suites du vaccin anti-rotavirus :

Un cas marquant d’entérocolite nécrosante d’évolution fatale chez un enfant vacciné par Rotateq® a été discuté lors du comité technique. Un total de huit cas d’entérocolite chez les patients vaccinés par Rotateq® est enregistré dans la base de données Eudravigilance.

Conclusion des auteurs : « même si le lien entre Rotateq® et l’entérocolite ne peut être affirmé, il ne peut être exclu dans la mesure où des entérocolites sont rapportées avec le rotavirus sauvage ».

Traduction : le Rotateq est peut-être responsable de ces 8 cas d’entérocolite, dont l’un a causé la mort du bébé.

Ici, on est dans une situation intermédiaire : il y a de bonnes raisons de penser que le vaccin peut causer des entérocolites, mais on n’en est pas sûr.

Mais il y a aussi les cas où les vaccins peuvent causer des dégâts totalement inattendus – et dans ce cas, vous pouvez être sûr que personne ne s’en rendra compte !

C’est le cas par exemple du lien entre la pneumonie et le Rotarix.

Dans les études cliniques réalisées sur le Rotarix, on s’est aperçu que les bébés vaccinés avaient deux fois plus de pneumonies que les autres.

Mais comme l’échantillon était modeste, et qu’on ne connaît pas de lien biologique évident de cause à effet entre le vaccin et la pneumonie, on a « laissé couler ».

L’agence américaine du médicament, la FDA, s’est contentée d’une ligne dans un rapport, observant que, d’après une étude réalisée dans 6 pays européens :

« Les décès de nourrissons liés à une pneumonie étaient significativement plus élevés pour le groupe qui a reçu le Rotarix par rapport à celui qui a reçu le placebo »[7].

Pour une personne normalement constituée, ces résultats sont TRES inquiétants.

Mais pas pour nos « autorités », qui s’abritent derrière l’absence de lien biologique évident entre rotavirus et pneumonie.

Pourtant, ce lien n’a absolument rien d’invraisemblable, quand on sait à quel point les virus, comme les bactéries, « s’équilibrent » entre elles.

Il est tout à fait possible que les bébés infectés naturellement au rotavirus puissent bénéficier d’une protection accrue contre les infections respiratoires !

Mais comme on ne peut pas le prouver, on s’empresse de cacher ces résultats sous le tapis !

Quant à la « pharmacovigilance », c’est-à-dire aux accidents rapportés « après coup », on peut être sûr qu’elle ne fera jamais le lien !

Aucun pédiatre n’imaginera jamais que la mort d’un nourrisson par pneumonie a été causée indirectement par le vaccin contre la gastro-entérite !

Ce genre d’effets « ricochet » du vaccin ne peut être décelé que dans des études cliniques (contre placebo)… mais comme vous l’avez compris, ces études ne comportent jamais assez d’enfants pour déceler avec certitude la totalité des effets graves !

Conclusion : les effets indésirables graves des vaccins sont TOUJOURS sous-estimés !

Voilà pourquoi le principe de précaution doit être appliqué aux vaccins, qu’il ne faut utiliser qu’en cas de menace grave et évidente pour la santé publique

…ce qui n’est absolument pas le cas de la gastro du nourrisson !!

C’est du simple bon sens.

Mais hélas, le bon sens est désormais noyé sous le lobbying intense de Big Pharma !!

Et dans le cas du vaccin contre le rotavirus, on connaît au moins un des hommes qui a joué un rôle non négligeable dans son approbation :

Quand Jérôme Cahuzac s’active pour généraliser le vaccin anti-rotavirus

Si quelqu’un est « mouillé » avec l’industrie pharmaceutique, c’est bien Jérôme Cahuzac.

Pas seulement parce qu’il a été officiellement consultant du laboratoire Pfizer de 1993 à 1995.

Grâce à l’enquête des juges sur son « compte en Suisse », on en a appris de belles sur son compte !

Lorsque les juges lui ont demandé d’où venaient les millions de francs déposés sur son compte secret en Suisse, il a dit et répété que ces sommes lui avaient été virées… par des laboratoires pharmaceutiques !

D’après les juges qui l’ont interrogé :

« Il pense que les deux entrées de 817 500 francs le 4 janvier 1993 et de 504 000 francs le 7 mai 1993 proviennent de Pfizer. Mais en dehors de ces deux virements (qui représentent 1,3 million de francs sur un total de 3,2 millions de francs), Jérôme Cahuzac n’a fourni aucune explication sur l’origine des autres virements, si ce n’est qu’il a indiqué avoir travaillé pour d’autres laboratoires, tels Pierre Fabre, Roche, Sandoz, UPSA »[8].

Lors de son procès en septembre 2016, il a même lâché une petite « bombe ».

Il a déclaré que cet argent lui avait été viré par les laboratoires pharmaceutiques pour financer l’éventuelle campagne présidentielle de Michel Rocard en 1995 !

« À l’époque, c’était banal. Tout le monde l’a fait », a déclaré Cahuzac lors de son procès. « L’industrie pharmaceutique a financé tous les partis politiques »[9] !

Vous voyez le contexte ?

Maintenant, pensez-vous que ce soit un hasard si le même Cahuzac a interpellé officiellement la Ministre de la Santé en 2009 en ces termes :

M. Jérôme Cahuzac attire l’attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur la vaccination contre le rotavirus. En effet, le Comité technique des vaccinations a émis un avis en 2006 ne recommandant pas la vaccination contre le rotavirus généralisée (…) Les vaccins sont disponibles, efficaces et sûrs. Il demande donc à la ministre de veiller à ce que le Comité technique des vaccinations étudie à nouveau la question de la vaccination anti-rotavirus et de rendre son avis dans des délais rapides »[10].

Est-ce un hasard complet si le Haut Conseil à la santé publique va finalement lui donner raison en 2013, quelques mois après son passage dans le gouvernement de François Hollande ?

Peut-être, peut-être pas.

Mais ce qui est sûr, c’est que Jérôme Cahuzac n’est qu’un relais parmi des milliers d’autres du puissant réseau d’influence des géants de la pharmacie.

Et voilà comment on a autorisé et même conseillé de donner à des nourrissons un vaccin dangereux pour les protéger contre une maladie qui ne l’est pas !

Bonne santé,

Xavier Bazin

PS : je ne voulais pas être trop long, mais pour être parfaitement complet sur ces fameux vaccins rotavirus, sachez que :

    • 40 % seulement des gastro-entérites des nourrissons sont dues au rotavirus – les autres peuvent être causées par des bactéries ou d’autres virus ;
    • Il existe de nombreuses souches du rotavirus, mais le vaccin ne protège que contre un quart d’entre elles : il faut donc s’attendre à ce que les autres souches prennent la place des quatre visées par le vaccin, comme cela s’est produit dans d’autres cas ;
  • Et en 2010, on a appris que les vaccins anti-rotavirus avaient été contaminés par de l’ADN et des particules virales de circovirus porcin(bien entendu, les autorités se sont empressées de déclarer que ce n’était pas bien grave).


Si vous n’êtes pas déjà inscrit pour recevoir La Lettre Santé Corps Esprit, vous pouvez vous inscrire en cliquant sur ce lien.Pour être sûr de bien recevoir La Lettre Santé Corps Esprit à chaque envoi, et éviter qu’elle ne se perde dans votre boîte e-mail, merci de bien vouloir visitez la page suivante.

Vous ne souhaitez plus recevoir gratuitement La Lettre Santé Corps Esprit ? Cliquez ici.

Page suivante »

Créez un site Web ou un blog gratuitement sur WordPress.com.